راه بلند و پیچ دار در کوهستانی برف گرفته

راه در دل کوه می پیچد. سختی تکان های یک لندکروزر پر از ترکش. سرما در تمام جان نیش می زند و تو دیگر به تیر مستقیم فکر نمی کنی، به کمین و یا انفجار. فقط آرزو داری به هر قیمتی این سربالایی پر پیج تمام شود…