می گویند میر حسین می آید

می گویند میر حسین می آید. می گویند صادق است. از روزهای جنگ چند چیز یادم می آید یکی هم نخست وزیری اوست. اما بعد ها که آقای خامنه ای رئیس جمهوری را برای رهبری ترک کرد، اولین پستی که در کشور حذف شد همان پست میر حسین بود.

میر حسین خوب است. خاتمی خوب است. خیلی های دیگر هم خوبند. در اساس کسی را نمی شناسم که بد باشد. 

نمی دانم کجای چرخ مملکت لنگ است که هر چه می گردد. ته کار امتیاز منفی می گیرد.

میر حسین را یادم می آید در یکی دو دور قبلی انتخابات زمزمه آمدنش بود. گروهی تهدید کرده بودند عکس های «سر لخت، به قول مشهدی ها = بدون روسری» همسرش را پخش خواهند کرد. این بار ظاهر امر نشان می دهد میر حسین از عکس سر لخت همسرش هم نمی ترسد. اما من از آخرش بی امیدم. 

حال اگر او هم آمد و شد خاتمی و شد داستانی دیگر. آنوقت بنا هست چه کسی بیاید؟

عشق و ادیسون

  معروف است ادیسون بسیار سخت کوش و فعال بود. به طوری که گاهی 16 ساعت از شبانه روز را در آزمایشگاه خود صرف مطالعه و تحقیق و انجام آزمایش های علمی می کرده و در برابر این سؤال که آیا از این همه فعالیت خسته نمی شود؟! گفته است: که من 16 ساعت کار نمی کنم، بلکه 16 ساعت در حال تفریح هستم.
ما اهداف خود را در قالب کار و شغلی که برمی گزینیم، دنبال می کنیم. هدف و شغلی که انتخاب می شود باید باعث برآورده شدن عمیق ترین نیازهای درونی و کسب بالاترین درجات شادمانی گردد. به کاری مشغول شوید که به آن علاقه دارید یا به آنچه تاکنون مشغولید علاقمند شوید . هیچ دستورالعملی مانند این ، موفقیت شما را در زندگی تضمین نخواهد کرد.
در بسیاری از اوقات در محیط کار خسته می شیم . اکثر اوقات اینه که به کاری که داریم انجام می دیم علاقه ای نداریم . به خاطر همین حتی موفق نمی شیم کارمون رو به درستی انجام بدیم. می شه یک کاری کرد. به قول جبران خلیل جبران:
و اکنون به تو بگویم که کار با عشق چیست؟ کار با عشق آن است که پارچه  ای را ببافی بدین امید که معشوق تو آن را بر تن می کند. کار با عشق آن است که خانه  ای را با خشت محبت بنا کنی، بدین امید که محبوب تو در آن زندگی کند. کار با عشق آن است که دانه ای را با لطف و مهربانی بکاری و حاصل آن را با لذت درو کنی چنانکه گویی معشوق تو آن را تناول می کند. و بالاخره کار با عشق آن است که هر چیز را با نفس خویش جان دهی و بدانی که پاکان و قدیسان عالم به تو می نگرند