قیلتورش کنید این بنده نابکار مان ره

چنین شد که فرمان بدادیم که این بد کردار و بد هیبت را به سه فقره سوت از روی خاک پاک اینترنت در ایران پاک نموده و دهانش را با یک راس قی لتر آسفالت کنند. باشد که بداند مسجد جای … نیست.

 

پ.ن: هیچ وقت این جا فضای کار حرفه ای ام را قاطی نکردم. این جا حیاط خلوت تنهایی هایم بود که حالا گفتند کمیسیون ماده صد شهرداری گفته: زر زدن در حیاط خلوت  هم ممنوع و پلمپ اش کنید این پدر سوخته را…

آبی دریا قدغن…همین.