وقتی ملتی سرکارند…

خبرگذاری فارس مجموعه عکس هایی را  از مسابقه «پرتاب کفش»زده است. احساسم را می خواهید بگویم?: حالم بهم خورد از ساده دلی مردم و پدر سوخته گی بانیانش. جایی مسابقه روبوتیک و جایی مسابقه پرتاب کفش آن هم به سوی رئیس جمهوری کشوری که رئیس جمهوری کشورتان برایش پیام تبریک انتخاباتی می فرستد. راستی اگر تمام این مرده باد ها و بریده باد ها و دیگر باد ماد ها را در کشور آمریکا برای شما می سرودند شما تا الان به چند مرجع بین المللی شکایت می کردید.

نمی دانم چرا همیشه دست هایی  پنهانهست که ذهن ها ساده لوح تر و فکرها در پیچ و کج روزمره گی ها گرفتار تر…

11_8710261006_l600

3_8710261006_l600

2_8710261006_l600

و بدین سان تلوزیون بی بی سی فارسی آمد

آمدن این تلوزیون مبارک. خیلی ها برای راه اندازی این شبکه تلاش کردند و این روزها پشت و جلوی صحنه بسیاری از دوستانم را می بینم. بهروز آفاق؛ نه خسته.

خوب است که پیام را بگیرند

یکی از فراموش شده های زندگی دینی ما. همین فرق بین دعوت و اجبار است. من همیشه از خودم می پرسم. اگر حجاب در ایران اجباری نبود چند نفر روسری سر می کردند؟ نگویید زیاد که با خودم فکر می کنم یا در باغ نیستید و یا خودتان را به آن راه زده اید. می دانید فکر می کنم وقتی کسی می خواهد کسی را هدایت کند اول باید… خب به هر حال این هم مصونیت تزریقی…

2a3e785b42bab31828dc8d645d7adc4e

عکس از این جا است اما منبعش را هم ذکر نکرده اند.