همت ایرانی می طلبد

دوستی دارم به نام صفا برایم نامه ای نوشت و نظری داشت. عین خواسته این دوست خوب را می گذارم:

این هموطن عزیزمون آقای رضا منبع چی نوازنده ی تار اگه توی این رای گیری نفر اول بشه، شانس این رو داره که با یویوما، یکی از برجسته ترین نوازندگان ویلن سِل در دنیا یک قطعه دوئت رو ظبط کنه
رضا الان در مقام هشتم است.
و فقط 1 روز دیگه به پایان رای گیری مونده
خوب است اگر لطف کنین و در وبلاگتون قرار بدین
تا رای بیاره و بره بالا
قطعه ی تنظیم شده رو هم گوش بدین
زیباست
سپاس
صفا

مرغی که ققنوس شد


شنیـــدم که چــون عمــر ققنوس سرآیــــد

شب مــــــرگ از آشیـــانش بــرآیــــــد


فــــراهم کنـــــد هیزم و نغمه خـــوانـــد

دم واپسیـــن نغمه اش خـــوشتر آیـــــــد

 

بـــه منقار مادینــــه منقــــار سایــــــــــد

بدان سان که از سودنش اخگـر آیــــــــد

 

پر و بال بر هم زند ســوی هیــــــــــزم

کـــز اخگـــر یکی شعله آذر آیـــــــــــد

 

بسوزد پروبال و تـــن در آتــــــــــــــش

کــه بـــر جای یک مشت خــاکستر آیــد

 

ز خاکسترش بیضـــه گـــردد نمــــــودار

زان بیضــه اش قفنوس دیگـــــــر آیـــــد

 

تـــو افسانه خـــوان این حکایت ولیــکـن

مـــــرا قصــه مــــرگ وی بــــاور آیـد

از لطیف ناظمی