لخت هاش عزادارترند یا عزا لختش قشنگه

محمود کریمی که در دهه ی عاشورا در امام زاده علی اکبر(ع) چیذر به نوحه خوانی می پردازد، در اظهارنظری عجیب خواستار خروج افرادی از حسینیه شد که حاضر به لخت شدن رای سینه زنی نیستند.

یکی از حاضران در مراسم مداحی کریمی در تماس با خبرنگار خبرگزاری انتخاب گفت: وی پس از روضه خوانی در مراسم شب گذشته خطاب به حاضران در این مجلس گفت: تمام حاضران برای سینه زنی باید لخت شوند، تعارف نداریم کسی هم که لخت نمی شود، گمشه بیرون!

6wr2emu

کریمی در واکنش به یکی از افراد که لباس خود را برای سینه زنی درنیاورده بود گفته است: چرا لباست را درنمی آوری؟ می ترسی خالکوبی هایت معلوم شود؟ یا لباست را دربیار و یا بیرون برو!

پس از این اظهارنظر، بسیاری مجلس نوحه خونی امام حسین (ع) را ترک گفتند.

وی سال گذشته نیز، گفته بود: آنانی که در موبایل های خود آهنگ و موزیک دارند، راضی نیستم مداحی های من را در گوشی های موبایل خود داشته باشند!

نقل از این جا