دنیا و دنیا داری

آدم خودباور ، هيچ گاه براي رسيدن به ماديات ، ارزشهاي آدمي را زير پا نمي گذارد . اُرد بزرگ

پ.ن: ظاهرن این آقای ارد همان بخشی از نام ترکیبی ایرانی اردوان در اساطیر ما به حساب می آید… حالا یکم من سینه ام رو بدم جلو.