کیهان مفید تر از پراودا

دوستی داشتم در آسیای میانه که در جواب سوالم که چه روزنامه ای می خوانی گفت: پراوادا! چون کاغدش نرم تر است. آن روزها آسیای میانه با فقر کمونیستی مانوس بود. کاغد توالت گران بود و درآمد کم. پراوادا دست کم کاغذش نرم تر بود. 

فکر می کنم کیهان حالا احتمالن همون جور پراودا رو باید بکشه البت کاغذش هم نرم نیست. فکر کنید وقتی یکی داره با سرمقاله جناب شریعت مداری عمل ویژه کلوخ کشون رو انجام می ده. ایشون چه احساسی بهش دست می ده؟

 

8eir9go62hzfel6sax6b

ظهور امام زمان های جعلی

خبر به نقل از منابع دانشجویی است:

 

به مناسبت میلاد امام رضا(ع) در مشهد به همت جمعی از فعالين دانشجويی انجمن‌های اسلامی دانشجويان دانشگاه های  شرق کشور، حجه السلام و المسلمين کاملان، عضو مجمع مدرسین و محققين حوزه علميه قم،  به بررسی جريان عقل‌گرایی و رابطه آن با اندیشه امام رضا پرداخت.

وی در ابتدا به بررسی نیاز به عقلانيت و استدلال در دوران ابتدایی اسلام پرداخته و گفت:» در عصر پيامبر بسیاری از اصحاب به محتوای آیات ايمان یافته بودند در آن دوره استدلال کمتر در ميان بحث افراد بود، در دوره ‌های بعد نیز بحث‌های توسعه قلمرو و تثبیت حکومت مهمترين بحث شکل گرفته در اذهان سردمداران جامعه بود که اين روند عدم توجه به استدلال و عقلانيت تا دوره بنی عباس ادامه داشت. در اين دوره فرهنگ‌های متفاوت جهان اسلام تحت فرهنگ حکومت مرکزی در بغداد قرار داشت، از اين رو اين تضاد فرهنگی لزوم توجه به استدلال را در جهان اسلام نشان می دهد، چرا که فرهنگ‌های مبتنی بر انديشه‌های یونانی، اسکندريه و پهلوی که در نقاط گوناگون جهان اسلام وجود داشت تضاد شدیدی با تفکرات اعراب داشت.»

وی سپس به دوران امام رضا پرداخته و «دوره به امامت رسیدن امام رضا زمان خاصی است از يک سو تضارب فرهنگ‌ها در جامعه به ظهور رسیده است و از سوی دیگر ويژگی‌ آن حضرت با پدر بزرگوارشان کاملا متفاوت است در اين دوره امام‌ رضا و امام جواد بر سر حجيت عقل پافشاری می کردند.

تا پيش از اين دوره و تا زمان امامت امام باقر، اصول فقهی شیعه بر اساس اصول اهل سنت استوار است و از زمان ايشان است که فقه شیعی شکل می گیرد و در زمان امام رضا حضور انديشمندانی چون کندی(نخستين فیلسوف اسلامی)، خاندان نوبختی و … اهتمام به تبیین دين از طريق مسائل عقلانی را ضروری گردانده‌بود. در اين دوره به دليل فاصله زمانی که با زمان پيامبر ايجاد شده بود، اين ضرورت ايجاد گرديده بود که کتاب‌های مختلف از اقصی نقاط جهان اسلام جمع‌آوری گردند و برای ترجمه آن بیت الحکمه تاسیس گردد، در واقع بر خلاف نظر مکتب خراسان، نهضت ترجمه نه در مقابل ائمه و برای کم‌رنگ‌تر کردن نقش آنها در جامعه که يک لازمه غیر انکار آن دوره بود و می بایست عقلانيت و عقل‌گرایی رشد يابد. اما اين عقل‌گرایی به دلیل وابستگی به حاکميت دچار رشد بادکنکی گردید و با روی کار آمدن متوکل و مخالف او، متوقف گردید و دوره ضد عقل آغاز گردید که با غزالی اين جريان ضدفلسفی به اوج خود رسید و تا به امروز نیز اين جريان ادامه يافته است. «

در پايان ایشان ضمن اشاره به حضور عقلانيت در تفکر شیعی، به نقد  جريان ضد عقلی و تعبدی حاضر در جامعه و اثرات آن بر افراد که زمينه لازم را برای فريب‌کاری و ظهور امام زمان‌های جعلی پرداخت.

حال آقای محصولی را از همسر بزرگ مردی مثل شهید باکری بشنوید

شهید! چقدر این واژه برایم غریبه و دور شده است. شهادت. شهید باکردی از معدود مردان صلح است برایم که هنوز دلم از اسمش می لرزد.:

به نقل از روزنامه اعتماد, بیست و سوم آبان 

 وزير پيشنهادي کشور در حالي که با راي اکثريت فراکسيون اصولگرايان مي رفت تا وضعيت خود را در مجلس تثبيت کند اما ظهر روز گذشته انتشار نامه سرگشاده همسر شهيد حميد باکري در مورد سوابق صادق محصولي در آذربايجان غربي وضعيت وي را در مجلس تغيير داد.
 
گرچه چهار جلسه پياپي محصولي با کميسيون امنيت ملي، فراکسيون اصولگرايان، روحانيون و نمايندگان تهران سبب شد وي فرصت کافي براي دفاع از برخي حواشي مطرح شده پيدا کند اما همزمان همسر شهيد باکري نامه يي را به دست نمايندگان رساند که طي آن سابقه محصولي و سوابق وي در اوايل دهه 60 ذکر شده بود. 

گرچه همسر شهيد باکري پيش از اين در تماسي تلفني با نمايندگان آذربايجان غربي به آنچه برخي سوابق محصولي در سپاه مي ناميد، اشاره کرده بود اما گويا با موافقت جمع وسيعي از نمايندگان جناح راست با وزارت محصولي و مخابره پالس هاي مثبت مجلس، وي تصميم گرفت مشروح آنچه از فعاليت هاي محصولي در اروميه بود را به صورت نامه به مجلس بفرستد. 

گرچه نمايندگان جناح راست ترجيح دادند در بررسي صحت آنچه در اين نامه مطرح شده سکوت کنند اما برخي از نمايندگان آذربايجان غربي به تشريح برخي از بخش هاي اين نامه پرداختند. اين در حالي است که محصولي توانسته راي 70 درصد فراکسيون اصولگرايان را کسب کند. 

مشاور احمدي نژاد همچنين در جمع روحانيون مجلس همان دفاعياتي را که در کميسيون امنيت ملي مطرح کرده بود بار ديگر تکرار کرده و توضيح داده گرچه ثروتمند است اما خبر دارايي 160 ميليارد توماني، ماجراي وام ميلياردي و امثال آن را همچنان رد مي کند.پزشکيان نماينده تبريز با بيان اينکه اظهارات همسر شهيد باکري مربوط به زمان فرماندار بودن محصولي در اروميه و شهردار بودن شهيد مهدي باکري است، افزود؛ «در زماني که دو شهيد باکري در استان آذربايجان غربي حضور داشتند، آقايان فتاح و محصولي در اين استان سمت هايي داشتند که به اعتقاد همسر شهيد حميد باکري عملکرد اين افراد جاي سوالات بسياري دارد و مجلس بايد با توجه به اين سوابق، راي خود را به آقاي محصولي بدهد»

یکي ديگر از نمايندگان اروميه هم با بيان اينکه گرچه نامه همسر شهيد باکري حاوي مطالب قابل تاملي است، گفت؛ اما نبايد نبش قبر کرد و بهتر است اصولگرايان براي راي دادن به محصولي سوابق فعلي وي را در نظر بگيرند. پيش از اين همسر شهيد حميد باکري در گفت وگو با رسانه ها هم از نمايندگان آذري زبان مجلس خواسته بود به صادق محصولي راي اعتماد ندهند. 

به گفته وي «مجموعه فعلي اعضاي دولت تيمي هستند که از سال ها پيش با يکديگر کار مي کردند، افرادي همچون محصولي و فتاح در سال هاي ابتدايي انقلاب همزمان فرماندار شهرهاي استان آذربايجان بودند که تاب تحمل پذيرش افرادي غير از خودشان را نداشتند.» 

البته فراکسيون اقليت هم همچنان ابراز نگراني خود را نسبت به احتمال بي طرف نبودن مشاور احمدي نژاد ابراز مي دارد. داريوش قنبري مخبر اين فراکسيون عنوان مي کند؛ «محصولي از دوستان احمدي نژاد است و اين سوال براي ما باقي است که آيا آقاي رئيس جمهور فرد ديگري را براي معرفي نداشتند.» 

وي در پاسخ به سوالي درباره نظر فراکسيون اقليت درباره محصولي – وزير پيشنهادي کشور – گفت؛ ابهاماتي درباره سوابق کاري آقاي محصولي و ارتباط اين سوابق با مسووليتي که مي خواهد عهده دار شود و همچنين موضوع ثروت وي و بي ارتباط بودن تحصيلات ايشان با وزارت کشور براي فراکسيون اقليت مطرح است.

قنبري با اشاره به موضوع انصراف وي از تصدي پست وزارت نفت در دولت نهم پيش از برگزاري جلسه راي اعتماد يادآور شد؛ سوال فراکسيون اقليت اين است که اگر وي مورد اعتماد رئيس جمهور بوده است، چرا پيش از اخذ راي اعتماد انصراف داد.البته مجمع فراکسيون اقليت در روز يکشنبه با حضور صادق محصولي تشکيل مي شود تا وي به اين ابهامات پاسخ دهد.

همچنين جلسه راي اعتماد به وزير پيشنهادي کشور به درخواست دولت روز سه شنبه هفته آينده برگزار مي شود. پيش از اين قرار بود جلسه بررسي صلاحيت و راي اعتماد به صادق محصولي وزير پيشنهادي کشور، چهارشنبه 29 آبان ماه برگزار شود، اما دولت خواستار تغيير زمان برگزاري اين جلسه شد. 

محمدحسن ابوترابي فرد که رياست جلسه علني ديروز را برعهده داشت در پايان جلسه اعلام کرد دولت براي برگزاري راي اعتماد به وزير پيشنهادي کشور در روز چهارشنبه با تنگناهايي مواجه شده و از آنجا که سه شنبه آينده يک هفته از اعلام وصول معرفي نامه آقاي محصولي مي گذرد، جلسه راي اعتماد به وي صبح سه شنبه 28 آبان برگزار مي شود.