درمان این همه استرس آمدن این نشریه نوزاد است

چیزی دارد متولد می شود و من تمام ذهنم این ولادت میمون است. چند هفته ای می شود تظاهر به خواب می کنم چه وقتی در رختخواب غلط می زنم و چه وقتی چشم هایم را می بندم. سرم پر از ایده و فکر است و جانم را دارد به لب می آورد. این بار در تولد هفتمین فرزند زندگی حرفه ای ام این پا و آن پا می کنم. 

یک مجله تا به دنیا می آید پدر آدم در می آید. هی پایین و بالایش می کنی. هی صفحه ها را نگاه می کنی، هی خط می زنی. انگار می خواهی بی نقص ترین باشد اما هزار تویی که در آن هستی راهی طولانی است. بیشتر باید منتظر بود تا متولدشود. 

مجله ای دیگر در راه است. دو سه روز است یاد شب های بیدار خوابی می افتم که پای راه انداختن روزنامه توس روی لی اوت هایش خوابم می برد. اتفاقن چند ماه پیش با جوادی حصار یاد همان روز ها می کردیم. من دیدم عمری از آن روزها گذشته و من بی خبرم.

مجله ای دارد شکل می گیرد. بارور می شود و حکم فرزند را برایم دارد. به آینده اش فکر نمی کنم که آیا این فرزند از آن من خواهد بود یا نه. امروز برایم زیبا متولد شدنش حکم است و انتظار. آن هم در کوران حوادثی که در رادیو پشت سر گذاشتم. احساس می کنم هر جه زمان به جلو می رود. کار ها سخت تر می شود یا شاید من سخت گیر تر.

اول گفته باشم که من با محصولی مشکل ندارم

344cx76

این را تیتر کردم که دم در تکلیفم را روشن کرده باشم. باز ملت خیال نکنند ما با این پست مشکل داریم و کردان بیاید به کردان گیر می دهیم. محصولی بیاد به محصولی گیر می دهیم. اما خدا پیغمبری اش آقای رئیس جمهوری در پیدا کردن «عتقیه» ید طولایی داره. اون از انتخاب قبلی که به هر جاش می زدی یه داستان از توش در می آمد. این هم از این یکی که به سلامتی با پشتکاری که داشته در بعد از ده سالی که از سپاه در آمده، حالا یکصد و شصت میلیارد تومان پول جمع کرده است. ( براتون عددی اش رو هم می زنم:1/600/000/000/000 ريال) درک می فرمایید که؟

687474702f6933362e74696e797069632e636f6d2f3563616b61722e6a7067

در مملکت خراب مونده ینگه دنیایی ها همی طوری راست راست راه بری و این همه صفر جلو حسابت باشه برای پول شویی و در آمد های سیاه باید بیست سالی بری آب خنک بخوری، اما این جا آقای عزیز می فرمایند: مگه وزیر پول دار چه عیبی داره؟ 

بچه هایی رو تو سپاه می شناسم که به نون شبشون محتاجن. کار دومشون بار کشی و رانندگی نیمه وقته. زیر خرج دو تا بچه مدرسه ای موندن. چه جالب یعنی آقای محصولی چه کاری بلد بوده که اونا یاد نداشتن؟

این قانون از کجا آورده ای هم بدید بزارن لا جرز دیوار…

پ.ن: الان خوندم که این مبلغ ثروت آقای محصولی در سال 84 بوده نه الان، ببخشید آمار اشتباه دادم.