آدم هایی که دوست شون دارم

آدم با دلبستگی هاش همیشه شاده. دوستشون دارم. همین.

Advertisements

سعادت اجباری

عزیزان همیشه در صحنه زورکی دارن می برنم به سفر دعا می کنم دم دستم نت باشه وگرنه اگر زنده باشم پس فردا می بینمتون. بابا هول ندیدن دیگه دارم می یام خودم…