زهرا بنی یعقوب و فراموشی

درست در همین ایام بود، سال گذشته که زهرا بنی یعقوب دکتری که برای گذراندن دوره خدمت اش در همدان بود.خودش را به دار کشیده شد. حاضر نیستم خودم را به جای پدرش فرض کنم. اما حاضر نیستم که باور کنم تا به این حد مردم نسبت به سرنوشت یک انسان بی تفاوت باشند.

یک سال از خودکشی دادنه زهرا بنی یعقوب گذشت. بی تفاوت باشید اما یادتان باشد. گاهی کسی در خانه شما را هم خواهد زد…

این زمانه هم چوب دو سر عسلی شده

خبر گزاری فارس: با درج مقاله اي در سايت آمريكايي «راديو زمانه»

اكبر گنجي وجود امام مهدي(عج) را انكار كرد

خبرگزاري فارس: اكبر گنجي در مقاله جديد خود كه در سايت آمريكايي «راديو زمانه» منتشر شده وجود امام دوازدهم(ع) را انكار كرد.

نکته جالبی شده. کیهان وقتی رادیو زمانه با خبرنگار سابق بی بی سی گفت و گو می کند که به نقل از رادیو زمانه می زند. می خواهد انتقاد کند که از رادیو زمانه خود فروش اروپایی یاد می کند. آن یکی هم که این رادیو را مال لابی های فلان می داد. اسم تازه را هم که فارس گذاشته.

از آن طرف هم که روزنامه های هلندی این رادیو را رادیو تهران می دانند. شما چوب دو سر فلان دیده اید؟ این همان جریان است.

مردی با عبای شکلاتی و پیش شرط های کاکایویی

دیروز پری روز ها می خوندم از سید محمد خاتمی که برای آمدنش به انتخابات سال بعد دو شرط داره. توافق مردم بر سر خواسته هایشان و امکان عملی شدن برنامه ها. راستش من هر چه با خودم بررسی کردم مفهوم این دیالوگ این سید را نفهمیدم.

سید ما به نکته جالبی اشاره کرده است. توافق مردم بر سر خواسته هایشان نمی دانم. اما به نظرم می آمد جمله ای که در گفتگو با احمد زید آبادی شنیدم، به احساسم نزدیک تر بود. سیاست یکی به نعل و یکی به میخ که دل من یکی را خوش نمی کند. به نظر شما این سید عزیز با عبای شکلاتی با این حرف منظورش چیست؟

سید خاتمی در واقع با این دو جمله به انتزاعی ترین احساسش رنگ بیان داده است. یعنی مردم پیش ازانتخابات باید در یک رفراندوم شرکت کنند؟ یا باید حدود نظام برای حضور او تغییر کند؟

به نظرم این سید مرد بزرگی است در فلسفه و علوم نظری، اما هنوز هم همان اعتقاد سال 76 را دارم. او مرد صراحت نیست و مرد میانه روی ما بیشتر باید به علوم نظری بپردازد که خیر دنیا و آخرت در همان باشد.