اوریانا و وینستون بر سر چه صحبت می کنند

اوریانا فالاچی روزنامه نگار ایتالیائی، روزی از وینستون چرچیل سئوال می کند، آقای نخست وزیر شما چرا برای ایجاد یک دولت استعماری و دست نشانده به آن سوی اقیانوس هند می روید و دولت هند شرقی را بوجود می آورید، اما این کار را نمی توانید در بیخ گوشتان یعنی در کشور ایرلند که سالهاست با شما در جنگ وستیز است انجام بدهید ؟

وینستون چرچیل بعد از اندکی تامل پاسخ می دهد: برای انجام این کار به دو ابزار مهم احتیاج داریم که آن دو ابزار را در ایرلند در اختیار نداریم. روزنامه نگار می پرسد: آن دو ابزار چیست؟
چرچیل پاسخ می دهد: اکثریت نادان و اقلیت خائن.