بیانیه دانشجویان عضو انجمن دانشگاه تهران

بسم رب الشهداء و الصديقين

بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

پیرامون حضور احمدی نژاد در دانشگاه تهران

دانشجویان عزیز

 همانطور که مستحضرید دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان در حالی برای بار دوم در دانشگاه تهران  برای افتتاح سال تحصیلی حضور می یابد که با داعیه های بشردوستانه در سازمان ملل ،توجه تمامی فعالّان سیاسی داخل را به خود جلب کرده است. آنچه  احمدی نژاد در جریان سفر به نیویورک بعنوان رعایت آزادیهای مدنی و سیاسی در ایران مطرح کرد برای همه ما جای سوال دارد واقعاً از روی چه اصول و وقایعی احمدی نژاد اشاره کرد که در کشور ما مردم آزادانه حق اظهار نظر و انتقاد دارند. آقای احمدی نژاد آیا از برخورد ها و انتقام گیری های تابستان از دانشجویان زنجان ، تبریز ، تربیت معلم ، سهند و دیگر دانشگاه هایی که منتقدانه با وضعیت فعلی دانشگاه ها برخورد کرده بودند آگاه نیستند آیا می توان بی مهری هایی که به دانشجویان فعال سیاسی در دانشگاه ها در 3 سال گذشته و امسال از سوی نهاد های امنیتی و اطلاعاتی روا داشتند را نادیده گرفت؟

آنچه مسلم است آقای رئیس جمهور در حالی این مطلب را ادا می کردند و دم از اخلاق می زدند و قدرتمندان بی اخلاق را سرزنش می کردند که وقایع فوق و سایر موضوعات نقض حقوق بشر و فساد اقتصادی و اجتماعی در ایران بر هیچکدام از سیاستمداران غربی پوشیده نبوده است و تنها می توان گفت که با ایراد این سخنان، وی صداقت مقام ریاست جمهوری را برای کشور ما در نزد جهانیان زیر سوال برد و جایگاه دیپلماتیک ما با این اظهارات زیر سوال رفت . از سوی دیگر آقای رئیس جمهور با وجود وضع نامساعد اقتصادی و اجتماعی داخلی و بحران بیکاری و تورم هنوز سعی در موفق جلوه دادن دولت نهم در فایق آمدن بر مشکلات داخلی دارد وی برای حفظ ژست سیاسی خود در عرصه بین المللی دم از آمادگی برای پر کردن خلاء قدرت در منطقه را می زند.

انجمن اسلامی دانشجویان از احمدی نژاد انتظار داشت که سال گذشته در دانشگاه تهران با داشتن شجاعت اخلاقی ، وقایع موجود و بحران فعالین دانشجویی را که خودِ وی مسبب اصلی آنها است به عهده گیرد و در پیشگاه دانشجویان و در محیط دانشگاه حقیقت را به زبان آورد و یا اینکه بنا به اظهارات خود در دانشگاه کلمبیا، اگر در مقابل فعالان دانشجویی موضع متفاوتی دارد نسبت به آزادی و رفع محدودیتهای آنان هر چه سریعتر اقدام می کرد. ولی با کمال تأسف این انتظارات برآورده نشد و بر خلاف انتظار برخورد با فعالین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نسبت به سالهای گذشته تشدید شده است. به همین جهت انجمن اسلامی دانشجویان حضور دوباره رئیس جمهور در دانشگاه تهران را برای پاسخگو بودن به سوالات و مشکلات دانشجویان نمی داند بلکه معتقد است وی درپی ارائه تصویری آکادمیک از دولت خود در آستانه مبارزات انتخاباتی پیش روی خویش میباشد.

انجمن اسلامی دانشجویان پردیس ابوریحان مخالفت خود را با حضور رئیس جمهور در بزرگترین دانشگاه کشور اعلام می دارد و از همه دانشجویان می خواهد تا مخالفت خود را با حضور ایشان در این دانشگاه اعلام نمایند.

                                                 انجمن اسلامی دانشجویان   

                                         پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران

ای وای از اون دوتا چشم

نگاه می کند بی تکرار

پر از امید و پر شور

دستهایش زخمی دلش شاد

چون هنوز نمی داند آنچه که نامش زندگیست

چه بی رحم است.

دست مریزاد به خدا برای این همه شور و زیبایی

این جا هم بنا هست برگزار شود، مادر مرده ترین زندانی زن البته

این مطلب به نقل از وب لاگ ابهام است. من به نظرم رسید ما هم می توانیم برگزاری کنیم اما از آنجایی که ما نمی توانیم این جوری لخت و پتی زن ها را ور داریم بیاوریم جلو دوربین می توانیم در زمینه های دیگر برایشان لیگ بگذاریم. فستیوال بی کس و کار ترین زندانی زن. جشنواره نزدیک ترین به چوبه دار. سمینار بررسی بی نان ترین فاحشه زندانی. بازم بگم؟