چه کار خوبی کردید اسم خیابان را مصدق نگذاشتید

به: دبیر محترم شورای شهر تهران

سلاموون علیکوم

با غبولی تاعات وعبادات طامه آن عزیزان همیشه در سحنه. به عنوان یک کاملا انقلابی خواستم مراطب تشکر و غدردانی خودم را از این حرکت انقلابی و کوبنده تان در خسوس عدم انتخاب اسم خیابونی به نام وطن فروشی مسل مسدق اعلام کرده و اعلان کنم اگر این شورای انقلابی افتخار بدهند حجره حقییر را مذین کنند و افطاری در خدمتشون باشیم تا شرمنده این همه صبر انقلابیتان نشویم.

                                                                   چاکرخواه شما – حاج عباس آهنی و پسران

 یک خبر:

اما سرانجام معصومه آباد، دبیر کمیته نام‌گذاری شورای شهر تهران، آب پاکی را روی دست خبرنگاران ریخت و به خبرگزاری میراث فرهنگی گفت:

«گزارش گروه‌ کارشناسی مبتنی بر این است که مصدق از ویژگی‌های مورد نظر کمیسیون برای نام‌گذاری برخوردار نیست».

اما بشنوید از دکتر آذر وزیر فرهنگ دکتر مصدق:

دكتر مصدق در ديدار بيستوهشتم شهريور 1331 با دكتر مهديآذر وزير فرهنگ كابينهاش به وي گفت كه شنيده است مولفان انگليسي زبان كتابهاي رفرنس (مرجع) و به ويژه در زمينه هاي فرهنگ، تاريخ و حتا ادبيات در تاليفات خود سهم ايران را ناديده مي‌گيرند و نامي از وطن ما نمي‌برند. از آن‌جا كه خريداران عمده اين كتب سازمان‌هاي دولتي آن ممالك براي قراردادن در كتابخانه‌هاي عمومي، مدارس و ادارات هستند، به احتمال زياد مولفان در سال‌هاي پس از ملي شدن نفت و درگيري با انگلستان دست به خودسانسوري زده‌اند تا ايرادي به خريد كتب گرفته نشود.

اين كار (ازقلم انداختن حقايق) اين خطر را دارد كه انگليسي زبان‌ها گذشته ما و زحمات ايرانيان برای پيش‌برد تمدن بشر را متوجه نشوند كه به نوعي سلب حق است. به وابستگان فرهنگي ما در ممالك ديگر بگوييد كه بروند كتاب‌هاي مرجع انتشار يافته در دو سال اخير و كتاب‌هايي را كه بعدا منتشر مي‌شوند را ببينند تا اگر نام ايران حذف شده باشد اعتراض كنيم. لازم نيست كه خرج تراشي كنند و كتاب‌ها را بخرند، بروند در كتابخانه‌ها و كتابفروشي‌ها اين قبيل كتاب‌ها را ورق بزنند و گزارش كنند. هرگونه سانسور در اين زمينه را در روزنامه‌ها منتشر سازيد تا ملت متوجه شود. اين كار مولفان خارجي را متوجه هشياري و بيداري ما مي‌كند و دست از اين كار مي‌كشند.

   در اين ديدار، دكتر مصدق به دكتر آذر گفته بود كه به معلمان مدارس بخشنامه شود كه سوژه انشاء دانش‌آموزان را از ميان اندرزهاي گران‌بهاي شعراء و نويسندگان وطن انتخاب كنند و نيز از موضوعات روز. معلمان بايد قبلن توضيح فراوان درباره سوژه بدهند و دانش آموزان را با روش تحقيق آشنا سازند. اين انشاء‌ها و تحقيقات در كلاس مطرح شود تا نسل جوان روشن باشد. به مديران و ناظمان مدارس بگوييد كه در سر صف (در اجتماع دانش آموزان) از دادن اندرز و اطلاع به نوجوانان خودداري نكنند و اين اندرزها نبايد خشك و دستوري باشد، مثال لازم است، و در عين حال يادآور شويد كه تعميرات جزيي مدارس و ميز و نيمكت‌ها توسط فراش‌هاي مدارس (كاركنان خدمات) بعمل آيد تا براي كوبيدن يك ميخ به تخته براي دولت خرج تراشي نشود.

اما بشنوید از من:

من می گم بهتر است برای رعایت توازن بقیه خیابان هایی که نام عزیزانی چون خالد اسلامبلی و عماد مغنیه را بر خود ندارند با یک همت انقلابی به نام دیگر دوستان هم طراز بگذارند تا خیابان های ما پر شود از همین نازنین صنم ها.

پ.ن: مصدق شاد باش که نامت را بر خیابانی نگذاشتند. شاد باش.