درایت زنانه در آرزوهای زنانه

خانمی در زمین گلف مشغول بازی بود. ضربه ای به توپ زد که باعث پرتاب توپ به درون بیشه زار کنار زمین شد. خانم برای پیدا کردن توپ به بیشه زار رفت که ناگهان با صحنه ای روبرو شد.
قورباغه ای در تله ای گرفتار بود. قورباغه حرف می زد! رو به خانم گفت؛ اگر مرا از بند آزاد کنی، سه آرزویت را برآورده می کنم.
خانم ذوق زده شد و سریع قورباغه را آزاد کرد. قورباغه به او گفت؛ نذاشتی شرایط برآورده کردن آرزوها را بگویم. هر آرزویی که برایت برآورده کردم، ۱۰ برابر آنرا برای همسرت برآورده می کنم!
خانم کمی تامل کرد و گفت؛ مشکلی ندارد.
آرزوی اول خود را گفت؛ من می خواهم زیباترین زن دنیا شوم.
قورباغه به او گفت؛ اگر زیباترین شوی شوهرت ۱۰ برابر از تو زیباتر می شود و ممکن است چشم زن های دیگر بدنبالش بیافتد و تو او را از دست دهی.
خانم گفت؛ مشکلی ندارد. چون من زیباترینم، کس دیگری در چشم او بجز من نخواهم ماند. پس آرزویش برآورده شد.
بعد گفت که من می خواهم ثروتمند ترین فرد دنیا شوم. قورباغه به او گفت شوهرت ۱۰ برابر ثروتمند تر می شود و ممکن است به زندگی تان لطمه بزند..
خانم گفت؛ نه هر چه من دارم مال اوست و آن وقت او هم مال من است. پس ثروتمند دشد.
آرزوی سومش را که گفت قورباغه جا خورد و بدون چون و چرایی برآورده کرد.
خانم گفت؛ می خواهم به یک حمله قلبی خفیف دچار شوم!
نکته اخلاقی: خانم ها خیلی باهوش هستند. پس باهاشون درگیر نشین.
قابل توجه خواننده های مونث؛ اینجا پایان این داستان بود. لطفاً صفحه را ببندید و برید حالشو ببرید……….

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
    !!!مرد دچار حمله قلبی ۱۰ برابر خفیف تر از همسرش شد.

تا پست هزارم یک صد هشت پست مانده 892

امروز نگاه می کردم و دیدم یک صد و هشت پست دیگر در ورد پرس خانه ای که خیلی دوستش دارم هزار پس می شود که نوشته ام. تصمیم دارم در پست هزارم گزارشی از خودم بدهم.

از کار و از این پست های هزاره.

دوست داشتید برام بنویسید تا در پست هزارم شریک باشید. دنیا رو چه دیدید شاید براتون شانس آورد.

پ.ن: اگه چینی بودین زود این پیشنهاد رو قبول می کردین. تو مالزی هر چینی که می بینی همیشه مشغول حساب و کتابه. در مورد این که چی خوش یمنه چی بد یمن. اینجا یه گربه پیدا نمی کنید که دم داشته باشه چون قبلن چینی ها ترتیبشو دادن. حالا ما گفتیم ها پست هزارم پست خوش یمنیه ها.

پ.ن: از روز اول ریاضی من به درد عمه ام می خورد. پست را اصلاح کردم. آخه فک کردم بعد از 892 با هشت تا میشه هزار تا. تا یکی از رفقا گفت که سوتی دادم. منم چون خواستم خودمو از تک و تا ندازم گفتم صد هشت پست مونده تا هزار تا. بذارید بشه ده تا مونده بعد برام بفرستین.