پارت سوم از عکس های پکن

دیدن این عکس های المپیکی خودش انگاری زنگ تفریحه.

وقتی آدم از خط قرمز عبور کند، چنین شود.

پنچه بر خاک مکش. مشت بر سنگ مزن. فوقش می خوای دو سانت جلوتر بیای پایین تر. این کارا چیه می کنی آخه. بجای این کار ارزشی فکر کن. مدال چیه…

این خانم با اینا عکس گرفته و یا این سه تا با این خانم. به گمان اصلن گزینه هر سه…

سر زد از افق مهر خاوران…

زوری که در ایشان می بینم بیشتر به توپ گنده تری می خورد تا این سایز و یا شاید در پس بزرگش در راه است.

شوخی قرن، دکتر خیلی با نمکی

الهام: وضع امروز مردم، بهتر از حکومت امام علی(ع).

سخنگوي دولت گفت: امروز همه شهرهاي کشور زير نظر دولت است و دولت نهم با مشکلات تمام مناطق کشور آشناست.

به گزارش ایرنا، غلامحسين الهام پنجشنبه شب در جمع قشرهاي مختلف مردم يزد در مرکز تربيت معلم اين شهر افزود:سفرهاي استاني دولت با هدف رفع مشکلات مناطق کشور و ايجاد عدالت صورت مي گيرد.

وي گفت: مردم در سفرهاي استاني رييس جمهوري و هيات دولت مي توانند با مسوولين سطوح مختلف مديريتي ديدار و مشکلات را به راحتي بيان و نقد و انتقاد کنند.

الهام، اظهار داشت: از سال 79 تاکنون 143 هزار طرح عمراني در کشور اجرا شده که 100 هزار طرح آن مربوط به دولت نهم است.

وي گفت: 52 هزار مورد از طرحهاي دولت نهم پايان يافته و بقيه به سرعت در حال اجراست و همه توان ها معطوف به حرکت است.

وي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينکه مسووليتي خطيربراي حفظ و تقويت دولت پيش رو داريم گفت: معياري که براي اداره جامعه و حکومت داريم معياري است که امير مومنان (ع) پيش روي ما گذاشت.

الهام افزود: همساني با چنين حکومتي بسيار دشوار است و شدني نيست چرا که چنين حکومتي جز از اميرمومنان صادر نمي شود.

وي اضافه کرد:حکومت ناب اسلامي را امام راحل و انسان کامل مي توانند اداره کنند.

الهام ، وضع مردم امروز ما را بهتر از دوران حکومت امير مومنان برشمرد و گفت: حضرت علي (ع) بارها از وضعيت مردم گله کردند و امام راحل فرمودند مردم ما از مردم زمان پيامبر بهترند.

وي وفاداري مردم به اصول و اسلام را بي نظير خواند و اظهار داشت: از اين حيث مي توانيم جامعه را براي ظهور حضرت وليعصر(عج )آماده کنيم وما مسووليتي را پيش رو داريم که اين مسووليت بر عهده حکومت است.

وي رسيدن جامعه به سمت کمال و تعالي و الگوي انسان نمونه اسلامي را هدف حکومت دانست و افزود:اگر نظام مالي جامعه سالم نباشد مسووليت متوجه حکومت خواهد بود و اگر فقر و گرسنگي و تبعيض باشد مسووليت متوجه نظام اجتماعي است.

وزير دادگستري گفت: اگر حکومت، رفتارها را بر مبنا و ارزش هاي متعالي قرار دهد فرهنگ سازي خواهد شد.

وي با بيان اينکه اگر حاکم ساده زيست باشد مردم به او اقتدا خواهند کرد و ساده زيستي ارزش و الگو مي شود گفت:در اين صورت ساده زيستي به فقر تعبير نمي شود.

الهام اضافه کرد: اگر تمام سطوح مديريتي مصرفي باشند جامعه نيز مصرفي مي شود و حق نداريم نسبت به ثروت هاي فردي نيز مصرفي باشيم.

وي رفتار حاکم را الگوي عملي و هدايت جامعه بيان کرد و گفت:اهميت رفتار و نوع حکومت و حاکمان مهمترين مسئله اجتماعي است.

الهام گفت: بايد خداوند متعال را شاکر باشيم که زمينه اي فراهم شده است که به برکت وجود امام راحل و شهيدان ، نظام حکومت ما به نظام اسلامي تبديل شده است.

وي با بيان اينکه دهه سوم انقلاب به عنوان دولت اسلامي نامگذاري شده است اظهار داشت: اين دولت مسيري را دنبال مي کند که امام راحل دنبال مي کرد.

الهام حرکت و مسير حرکت جهان را به سمت کمال دانست و گفت: آينده جهان گفتمان مهدويت است وي حفظ نظام و ارزش هاي نظام را مهم ارزيابي کرد و گفت : اگر براي دولت شاهد نگاه حمايتي ملت هستيم به خاطر قطب نماي حرکت هاي فکري ومعنوي است.

الهام افزود: اين گفتمان دولت است که حمايت از آن را بر ما تکليف مي کند و مقام معظم رهبري که معيار هدايت جامعه هستند با اين ملاک از دولت حمايت مي کنند.

وي گفت: ايشان از همه دولت ها حمايت اجرايي کردند اما اين نوع حمايت منحصر به دولت نهم است.

الهام دنيا را جهان چالش حق و باطل دانست و گفت: هر کس در مسير حق قرار گيرد بايد منتظر سنگ اندازي جبهه باطل باشد.

وي گفت: به فرموده مقام معظم رهبري، جنگ احزاب متوجه رييس جمهوري است و اما هدف آن انقلاب است چون رييس جمهوري نماد انقلاب و به دنبال تفکر گفتمان انقلاب است.

وي ادامه داد:شرايط امروز سخت و حساس است و دشمن همه توانش را بسيج کرده تا ريل حرکت را منحرف کند و مسير را برگرداند. مسير اقدام دشمن جنگ نظامي نيست بلکه جنگ نرم است و در اين راستا برنامه ريزي مي کند و طرح دارد.

دشمن مي خواهد گروههاي مختلف جامع را در برابر هم قرار دهد و اختلاف بيندازد.

وزير دادگستري، به قانون حمايت از خانواده اشاره کرد و گفت: از اين قانون هادرجامعه فراوان است اما در خصوص اين قانون جنجال راه انداخته اند.

وي افزايش قيمت نفت را در تورم و گراني تاثيرگذار دانست و گفت: تورم در کشورهايي که از رفاه بهتري برخوردار بوده اند بيش از 100 درصد هم بوده است.

در اين جمع ، شماري از مسوولين ، علما و ائمه جمعه و جماعات استان يزد حضور داشتند.