تولدت مبارک ناناز!

مادونا رو که می شناسید دیگه؟

امروز 50 ساله شده. داشتم به عکس هاش نگاه می کردم. دیدم با معیار های جامعه من این خانم دیگه باید نشسته باشه خونه پی رخت چرک های نوه و نتیجه آخرت. ما رسمن به آدم پنجاه ساله می گیم مسن.

بارها تو ینگه دنیا دیدم. تو این سن تازه آدم ها یاد رنگوارنگ پوشیدن و گشتن دور دنیا و جوونی می کنن. اما دیگه پنجاه سالگی ما یعنی کفن رو بخر و بشین ببین که فرشته مامور وصول جان می یاد سراغت.

یه جورایی ما دستی دستی خودمو می کشیم نه؟

به هر حال مادونا لوییز ورونیکا تولدت مبارک!

کنسرت ابی در مالزی

این کنسرت دیشب ابراهیم حامدی در کوالالامپوره. یه آدم هایی هستند که به هر حال یه جایی تو دل آدم ها دارند. ابی یکی از همون آدماست. دیشب دیدم سه نسل کنار هم بودند. دوست داشتن فکر می کنم چیزی است که باید تو دل آدم ها باشه. سیاسی ها یکم یاد بگیرن.