مراقب جیب هایتان در مالزی باشید

الان یادم آمد درست یه ماه پیش در همین روز جیبم را در مالزی زدند. پنج هزار تای ناقابل!

این گزارش مراقب جیب هایتان در مالزی باشید را کی نوشته؟

خوشم میاد کارم ما شده تخصصی: خدمت به سارقین و ناکسین و مارقین ( املاش درسته؟) با راهنمایی دوستان: ناکثین البته…

اسی بلخره می خوری یا نمی خوری

والا ما نفهمیدیم بلخره فلسطین اشغالی یا اسرائیل. مردم دوست یا جنایت کارهای اشغال گر. آقای رحیم مشایی این بار فک کنم از پدر داماد باز چراغ سبز گرفته. اسفندیار که دفعه قبل بد جوری احساس حقارت کرده بود. بازدرست گذاشت تو کاسه حامیان دولت:

گفتم گفتم خوبم گفتم

مردم اسرائیل و آمریکا ماه ان. نانازن.  جووووون! جیگر شون خودم می خورم، پاشم وایستادم.

پ.ن: آقا بپا نچایی! باز فردا سنبه علمای قوم زیاد بود می گی کار این خبرنگارای نامرد بود. الان یه دور مز مز کن بعد نگی کی بود کی بود من نبودم.