حالا بیا خوشگلا باید برقصن

وی افزود: «خوشگل‌ها با هم دعوا نمی‌کنند، اما سر خوشگل‌ها دعوا می‌شود! ایران یکی از این خوشگل‌هاست.»

این رحیم مشایی کم کم داره بدجور س..ک..سی می شه..ها

Advertisements

مراقب جیب هایتان در مالزی باشید

الان یادم آمد درست یه ماه پیش در همین روز جیبم را در مالزی زدند. پنج هزار تای ناقابل!

این گزارش مراقب جیب هایتان در مالزی باشید را کی نوشته؟

خوشم میاد کارم ما شده تخصصی: خدمت به سارقین و ناکسین و مارقین ( املاش درسته؟) با راهنمایی دوستان: ناکثین البته…

اسی بلخره می خوری یا نمی خوری

والا ما نفهمیدیم بلخره فلسطین اشغالی یا اسرائیل. مردم دوست یا جنایت کارهای اشغال گر. آقای رحیم مشایی این بار فک کنم از پدر داماد باز چراغ سبز گرفته. اسفندیار که دفعه قبل بد جوری احساس حقارت کرده بود. بازدرست گذاشت تو کاسه حامیان دولت:

گفتم گفتم خوبم گفتم

مردم اسرائیل و آمریکا ماه ان. نانازن.  جووووون! جیگر شون خودم می خورم، پاشم وایستادم.

پ.ن: آقا بپا نچایی! باز فردا سنبه علمای قوم زیاد بود می گی کار این خبرنگارای نامرد بود. الان یه دور مز مز کن بعد نگی کی بود کی بود من نبودم.