آن که با مادر خود بعععله

من این پست رو که می نویسم راستش خندم می گیره سازمان مجاهدین این «خلق» اش دیگه زیادی اضافه است. نمی دونم هدف چیه اما خب وسیله رو توجیه می کنه، نه؟

این خبر سایت ایران دیده بان رو بخونید تا بریم پست بعدی…

Advertisements

راست گویی شیوه انبیاست

می گویند آقای وزیر کشور جدید آکسفورد زده زیر دکتراش. رئیس محترم سازمان بهزیستی هم که کاشف به عمل آمد با مدرک رزمندگی اخوی دکتر شدند.

بگردی به دو تا دیگه هم پیدا می کنی.

محمود این صداقت هیات دولتت منو کشته…