خوشبختی یعنی یه مرده خیکی حساب بانکی ماشین مشکی…

خوشبخت ترين فرد كسي است كه بيش از همه سعي كند  ديگران را خوشبخت سازد…   اشو زرتشت