خبر مهم! احمدی نژاد پاسخ 5+1 را داد

همین الان خبر دار شدم. رئیس جمهوری ایران آقای محمود احمدی نژاد طی یک نامه پاسخ 5+1 را داد. او طی این نامه اعلام کرد:

پاسخ من به 5+1 ، شش خواهد بود!