بازداشت «سجاد رجبي » و « محمد ميزبان» دو فعال دانشجويي ديگر در مشهد

خبر به نقل از فعالان جنبش دانشجويي مي باشد و صحت و سقم آن بر عهده اين فعالان مي باشد:

 

در ادامه بازداشت فعالان دانشجويي در مشهد «سجاد رجبي» و «محمد ميزبان» دو دانشجوي دانشگاه آزاد مشهد بازداشت شدند. پيش از اين و در هفته گذشته « توحيد دولتشناس» ، « محمد زراعتي» و « فرزاد حسن زاده » سه فعال دانشجويي دانشگاه فردوسي مشهد در دو نوبت بازداشت شده بودند.

در پي حمله شبانه جمعه گذشته بيش از 15 تن از ماموران امنيتي و انتظامي به منزل سجاد رجبي وي توسط ماموران امنيتي بازداشت و وسايل شخصي وي از قبيل كتاب ، CD  و رايانه شخصي وي نيز توقيف شدند.

همچنين از روز پنجشنبه از محمد ميزبان ديگر فعال دانشجويي دانشگاه آزاد مشهد نيز اطلاعي در دست نيست و به نظر ميرسد وي نيز مانند محمد زراعتي ربوده شده است. همچنين روز جمعه در تماس تلفني با خانواده زراعتي يك نفر كه خود را كارمند اداره اطلاعات معرفي كرده از بازداشت محمد زراعتي توسط اين ارگان خبر داده است. اين درحاليست كه از روز دوشنبه هفته گذشته خانواده زراعتي از وضعيت فرزند خويش هيچ اطلاعي نداشتند.

در همين زمينه كميته دانشجويي پيگيري بازداشت هاي خودسرانه در مشهد اطلاعيه اي صادر كرد:

اطلاعيه شماره يك كميته دانشجويي پيگيري بازداشت هاي خودسرانه

در ميان سكوت خبري رسانه هاي داخلي و خارجي بازداشت هاي غير قانوني در مشهد همچنان ادامه دارد . پس از بازداشت سه دانشجوي دانشگاه فردوسي مشهد ، اين بار در حمله شبانه ماموران امنيتي دولت جمهوري اسلامي به منزل دانشجويان در حالي يكي  از دانشجويان دانشگاه آزاد مشهد به نام « سجاد رجبي » بازداشت شد كه از وضعيت « محمد ميزبان » ديگر دانشجوي اين دانشگاه هيچ اطلاعي در دست نيست.

اين بازداشت ها در حالي انجام شده است كه پيش از آن هيچ احضاريه اي به آنان ابلاغ نشده و هيچ رفتار غير قانوني از آنان سر نزده است.

كميته دانشجويي پيگيري بازداشت هاي خودسرانه در مشهد خواستار مشخص شدن هرچه سريع تر وضعيت دانشجويان بازداشت شده توسط نهاد هاي مسئول و آزادي اين 5 دانشجوي بازداشت شده و بيش از چهارصد تن از مردم عادي باز داشت شده شهر مشهد در هفته هاي گذشته مي باشد.

كميته دانشجويي پيگيري بازداشت هاي خودسرانه در مشهد همه بازداشت هاي اخير را از آنجا كه در نقض آشكار با موازين حقوق بشري و حتي قوانين جاري ايران ميباشد ، غير قانوني دانسته و  تا آزادي همه بازداشت شدگان به فعاليت خود ادمه خواهد داد.

 

دانه فلفل سياه و خال مه رويان سياه

بععععله جوونم براتون بگه دانه فلفل سياه و خال مه رويان سياه … هر دو جان سوزند اما اين كجا و آن كجا …

اين دو عكس به نقل از يه وبلاگ است اما نمي دونم چرا لينكش گم شد. بزرگواري مي كنه اگه صاحابش برام پيام بذاره تا لينك رو اضافه كنم.