مارا گرفت اما به روی خودمان نیاوردیم

من یه شوهر عمه دارم از آن مردان تاریخی است. یک بار لوله بخاری خانه شان نشت داشت و باعث شد همه را گاز بگیرد. در کش و قوس هاگیرواگیر اورژانس و فلان دیدم این بنده خدا دارد راست راست راه می رود. از این بنده خدا پرسیدم: عزیز آقا (آخه اسمش عزیزاله خان بود) چرا شما را گاز نگرفت؟
عزیز خان فرمود: مارا گیریفت! اما ما به رو خودمان نیاوردیم…
حکایت این مرد هاله نوری ما هم همین شده. بعد از افشاگری جناب رئیس جمهوری در خصوص برنامه ربودنش در عراق یاد عزیز اله خان افتادم که ایشان بعد از فلان ماه فرمودند مارا دزدیدند. اما ما بروی خودمان نیاوردیم.
خبر، روزنامه خراسان مورخه سوم تیرماه:
رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت؛ در مورد طرح ربودن رئیس جمهوری در سفر به عراق گزارشی دریافت نکردیم…!

بلخره كار منافق يا سلطنت طلب

ديشب شبكه يك در اخبار برنامه اي را داشت پخش مي كرد كه يه منافق كوردلي با سر باند پيچي شده سر نبش يه چاله نشسته بود و داشت توضييح مي داد كه چطور چند نفر را لت و پار كرده. آقاي لاجوردي مرحوم هم داشت اشاره مي كرد كه چه گذشته من راستش با تسبيح به دست و ميكروفن به دست ديگر ايشان ياد سال هاي اول دهه شصت افتادم كه ظاهرن فيلم هم مال همون موقع بود.

بعد هم تصاويري از ديده بوسي يكي از بي عقل ترين و پر مدعا ترين آدم هاي روي زمين با يكي ديگر از بي عقل ترين هاش يعني مسعود رجوي و صدام رو پخش كرد. اما نكته جالب در اين برنامه اين بود كه فيلم انفجار حسينيه ره پويان وصال رو نشون داد و گوينده محترم گفت:

بله! و همچنان اين جنايت ها ادامه دارد…

من كه يادمه آخرين بار كار سلطنت طلب ها بود كه؛ پس چرا كار اينا شد؟

مجاهدين البته به گردن گرفتاري هاي اين مملكت حق زياد دارند اما اگه هماهنگي بيشتري بشه بهتره من فك كنم.

بگردم زور بازوتو ممد انجوي …