تابستان و کلاف سردرگم زندگی

همیشه یادم میاد از تابستان اصلن دل خوشی نداشتم. روزهای گرم تابستان یعنی روزی چهار تا دعوا و یقه پاره دیدن و هفت تا تصادف و صد و بیست تا فحش خواهر و مادر از عابر پیاده و سواره شنیدن. تابستان یعنی طرح امنیت اجتماعی و لج بازی جوونا و یعنی عمری که به لج و لج بازی می گذره. تابستان یعنی گرمای تب دار هوا و جیره بندی آب و روزی سه ساعت قطع برق. یعنی فصل عرق ریزی روح و جسم.

آ خدا زحمتت لطفن همون دکمه دیلیت شو بزن فدات شم.

دوست دارم بمیره اما زجر نکشه

به داستان از گرام گرین می خوندم، احتمالن اسلحه ای برای فروش بود. مردی همسرش رو بخاطر سرطان و از فرط عشق کشته بود. او عزیز ترینشو برای این که رنج کشیدنشو نبینه کشته بود.

شده جلوتون یه عزیز با مرگ دست و پنجه نرم کنه؟ تو فقط باید نگاه کنی همین.

 

برگزاري اولين جلسه بازپرسي دانشجوي دانشگاه فردوسي در دادسراي انقلاب مشهد

اولين جلسه بازپرسي «امين رياحي» يكي از سه دانشجوي دانشگاه فردوسي كه در ايام امتحانات به شعبه 201 دادسراي انقلاب شهر مشهد احضار شده است، برگزار شد.

گفتني است در پي حضور رياحي در شعبه 201 دادسراي انقلاب شهرمشهد وي تفهيم اتهام نشده وتنها به وي گفته شده است كه ادامه دادرسي در هفته هاي آينده و پس از تعطيلي دانشگاه برگزار خواهد شد.

انتشار خبر احضار امين رياحي ، مهدي خسروي و حميد رضا اميرخاني سه دانشجوي دانشگاه فردوسي به دادسراي انقلاب كه همزمان با صدور حكم محروميت از تحصيل آنان و دقيقا در ميانه ايام امتحانات صورت گرفته است ، موجب بروز اعتراضات شديد دانشجويي در دانشگاه فردوسي شده است.

همچنين شايان ذكر است در هفته جاري 5 تن ديگر از دانشجويان دانشگاه فردوسي بازداشت شدند كه پس از اعتراضات گسترده دانشجويان و برگزاري تحصن شبانه با حضور دانشجويان دختر و پسر اين دانشگاه آزاد شدند.