خبري از دروايش نعمت الهي

شورای عالی امنیت ملی ایران طی نامه ای به کلیه رسانه ها و جراید داخلی ایران ، دستور بایکوت خبری سلسله دراویش نعمت اللهی گنابادی را صادر نموده است .

همچنین خبرنگارانی که برای انتشار اخبار این طریقت درویشی در ایران فعال بودند ، از سوی دوایر امنیتی ، درمعرض تهدید و تعرض شغلی قرار دارند .

سعید مرتضوی ، دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز چندی پیش شفاهاً دستوراتی برای عدم انتشار اخبار سلسله دراویش نعمت اللهی گنابادی را صادر كرده بود

پر پروازم كجاست

پرنده بر شانه‌های انسان نشست. انسان با تعجب رو به پرنده کرد و گفت: «اما من درخت نیستم، تو نمی‌توانی روی شانه‌ی‌ من آشیانه بسازی.»

 پرنده گفت: «من فرق درخت‌ها و آدم‌ها را خوب می‌دانم. اما گاهی پرنده‌ها و آدم‌ها را اشتباه می‌گیرم.»

 انسان خندید و به نظرش این خنده‌دارترین اشتباه ممکن بود.

 پرنده گفت، «راستی، چرا پر زدن را کنار گذاشتی؟» انسان منظور پرنده را نفهمید: اما باز هم خندید.

 پرنده گفـت: «نمی‌دانی، تو آسمان چه‌قدر جای تو خالیست.» انسان دیگر نخیدید.

 انگار ته ته خاطراتش چیزی را به یاد آورد. چیزی که نمی‌دانست چیست. شاید یک آبی دور. یک اوج دوست داشتنی.

 پرنده گفت: «غیراز تو، پرنده‌های دیگری را هم می‌شناسم که پر زدن از یادشان رفته است. درست است که پرواز برای یک پرنده ضروری است، اما اگر تمرین نکند. فراموش می‌شود.»

 پرنده این را گفت و پر زد. انسان رد پرنده را دنبال کرد تا این که چشمش به یک آبی بزرگ افتاد و به یاد آورد روزی نام این آبی بزرگ بالای سرش، آسمان بود و چیزی شبیه دلتنگی توی دلش موج زد.

 آن وقت خدا بر شانه‌های کوچک انسان دست گذاشت و گفت: «یادت می‌آید، تو را با دو بال و دو پا آفریده بودم؟ زمین و آسمان هر دو برای تو بود. اما تو آسمان را ندیدی. راستی، عزیزم، بال‌هایت را کجا جا گذاشتی؟»

 انسان دست بر شانه‌هایش گذاشت و جای خالی چیزی را احساس کرد.

 آن وقت رو به خدا کرد و گریست.

احضار سه تن از دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد به دادسراي انقلاب

پس از محروميت از تحصيل به دليل انتشار مطالب انتقادي نسبت به دولت:

سه تن از دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد به نام هاي امين رياحي ، مهدي خسروي و حميدرضا اميرخاني در ايام امتحانات پايان ترم به شعبه 201 دادسراي انقلاب شهرستان مشهد احضار شدند.

به گزارش فعالان دانشجويي شهر مشهد در اين احضاريه ها كه روز شنبه 25 خرداد توسط انتظامات دانشگاه به يكي از دانشجويان به صورت كتبي و به دوتن ديگر به صورت تلفني ابلاغ شده است ، به عنوان اتهامي و مصداق خاصي اشاره نشده است.

گفتني است چندي پيش اين سه دانشجو به دليل انتشار مطالب انتقادي نسبت به برخي اقدامات دولت در نشريه دانشجويي محاوره هر كدام به سه ترم محروميت از تحصيل محكوم گشتند.