اعتماد به نفس را بیاموز تا نروی از یادم

امروز به نقل از آفتاب: احمدی‌نژاد در کنفرانس خبری روز سه شنبه خود گفت: «همان طور که اشاره کردم درست است که خشکسالی در جهان وجود دارد اما بحران غذایی حاصل مدیریت‌های غلطی است که در دنیا دارد اعمال می‌شود».

به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب، احمدی نژاد تصریح کرد: «ما برای رفع این بحران پیشنهاداتی تهیه کرده ایم. انشاء الله در اجلاس فائو که بزودی در رم تشکیل خواهد شد آنجا اعلام خواهم کرد».

وی اضافه کرد: «فکر می‌کنیم راه های برون رفتی داریم بگونه‌ای که همه ملت ها بتوانند از منابع کافی و غذای مکفی برخوردار باشند».