خلیج همیشه پارس و مشهد

خواننده محترمی خواسته بودکه این خبر رو منتشر کنم. بنابر ضرورت حرفه ای کار پوشش این خبر را هم انجام خواهم داد، اما دستکم انتشارش بر روی این وبلاگ هم حداقل کاری بود که می توانستم انجام بدهم:

سلام لطفن این خبر رو منتشر کنین:
جمعي از انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه ها با همكاري فعالين مدني و اجتماعي  مشهد تصميم به برگزاري تجمع اعتراض آميزي نسبت به تغيير نام خليج فارس و ادعاي كاذب درباره‌ي جزاير سه گانه گرفته اند.
اين تجمع قرار است روز سه شنبه از ساعت 17 و روبروي دفتر سازمان ملل در مشهد در اعتراض به اقدام سايت گوگل و نيز كشورهاي حوزه خليج فارس در استفاده از عناوين جعلي به جاي خليج فارس  برگزار شود.
يكي ديگر از اهداف اين تجمع اعتراض به ادعاهاي پي در پي و بي شرمانه امارات متحده عربي نسبت به جزاير ايراني تنب بزرگ تنب كوچك و ابوموسي مي باشد. همچنين انجمن هاي اسلامي و فعالين دانشجويي شهر مشهد با صدور اطلاعيه اي از عموم مردم براي شركت در اين تجمع اعتراضي دعوت به عمل آوردند.

لیلا

روزي شخصي در حال نماز خواندن در راهي بود . مجنون بدون اين که متوجه شود از بين او و سجاده اش عبور کرد مرد نمازش را قطع کرد و داد زد هي!! چرا بين من و خدايم فاصله انداختي؟مجنون به خود آمد و گفت: من که عاشق ليلي هستم تورا نديدم!!تو که عاشق خداي ليلي هستي چگونه مرا ديدي؟!