بهتر است نماچمالید

این هم یک روش امر به معروف است. به هر حال در عقب تاکسی رعایت فاصله را بکنید برای مزاجتان بهتر است.

یک دقیقه ساکت!

رابرت داوینسنز، قهرمان مشهور ورزش گلف آرژانتین در یک مسابقه موفق شد مبلغ زیادی پول برنده شود، در پایان مراسم زنی به سوی او دوید وبا تضرّع و التماس از او خواست پولی به او بدهدتا بتواند کودکش را از مرگ نجات دهد، زن گفت که او هیچ پولی برای هزینه‌ی درمان پسرش ندارد و اگر رابرت به او کمک نکند کودکش می‌میرد. قهرمان گلف درنگ نکرد و بلافاصله تمام پولی راکه برنده شده بود به زن بخشید.

هفته بعد یکی از مقامات رسمی انجمن گلف به اوگفت که: ای رابرت ساده لوح خبرهای جالبی برایت دارم، آن زنی که از تو پول خواست اصلن بچه مریض ندارد حتی ازدواج هم نکرده است. او تو را فریب داده دوست من. رابرت با خوشحالی جواب داد: خدا را شکر پس هیچ بچه‌ای در حال جان دادن نبوده است. این که خیلی عالی است…