حیف که از جنس تو نیستم

بیا بیا ملوسم، می خوام تورو ببوسم

لبات مثال قنده، هر چی بگی قشنگه

قربون اون چشم سیات می شم می شم  

خاطر خواه قد و بالات می شم می شم

اما …

حیف که تا اومدم دیدم فقط جنست مقواست. نمیشه از جنس تو باشم بریم جشن مقوایی بگیریم؟