از سرزمین استوایی

می نویسم. از سرزمین مردمانی که امروز شان یهتر از دیروزشان است. صدای مرا از کوالالامپور می شنوید.