اینم یه اس ام اس تازه

دهقان فداکار پير شده،  فداکاريش تموم شده،  چوپان دروغگو عزيز شده ، شنگول و منگول گرگ شدن،  کبري تصميم گرفته دماغش رو عمل کنه،  روباه با کلاغ دستشون توي يه کاسه شده،  حسنک رفته شهر دنبال کار ولي معتاد شده…