فالوده ها خورده می شود

این روزا می بینم رئیس محلس خبرگان سه قوه رو به شام دعوت می کنه. مجریه دو قوه و رئیس مجمع رو به شام دعوت می کنه. عصر با هم میرن پارک می دون. قالیباف می گه احمدی نژاد در روابط ایران و عراق موجب خرسندیه. فکر کنم این مراسمات فالوده خوری را خدا باید بخیر کناد!

انتظار برای یک اعدام

no-1.jpg

نمی دونم چرا تو این عکس بیش از هر چیزی برام انتظار هست. این عکس رو دوست خوبم سهیل سنجر صاحب امتیاز نشریه هشت صبح کابل وقتی مشغول تهیه گزارش از پرویز کامبخش بودم برام فرستاد. عکس مال چند روز پیشه که توسط یه روزنامه نگار اسپانیایی به نام خانم مونیکا بریبنی در زندان مزار شریف از این منتظر اجرای حکم اعدام گرفته شده.