روح ما خفته است

امروز یکبار دیگر به این فکر می کردم روح جمعی چیزی را بخواهد به دست می آورد. چرا روح جمعی ما بیدار نمی شود؟

سرما زده سکان و زمین را و سما را

این روزها ایران تبدیل به یک فریزر شده. هر روز جاده ها رو نشون می دن که ملت وسطش قندیل زدن و نفر بر های زرهی ارتش و سپاه تو جاده ها رفت و آمد می کنن. این جور باریدن ها و یخ در بهشت شدن ها فرصت خوبیه برای اونهایی که زیادی از توانمندی ها دم می زنند و بحران شناسانه کشور رو مورد بررسی و بازبینی قرار می دن.

پل های شکسته دل ما

دختران شهر به روستا فکر میکنند ، دختران روستا در آرزوی شهر میمیرند… مردان کوچک ، به آسایش مردان بزرگ فکر میکنند ، مردان بزرگ در آرامش مردان کوچک میمیرند… کدام پل ، در کجای جهان ، شکسته است…؟! که هیچ کس به خانه اش نمیرسد