الرساله به روایت ام بی سی

امشب تلویزیون ام بی سی که یک مجموعه تلوزیون عربی است و چند کانال مختلف دارد، هم زمان از دو شبکه ام بی سی یک و ام بی سی دو، فیلم مشهور مصطفا عقاد رو پخش کرد. در شبکه یک الرساله و در شبکه دو Message همانی که ما از کودکی بارها و بارها اونو به نام «محمد رسول الله» می شناسیم و دیدیم.

جالب اینجاست که تقریبن از نظر محتوایی این دو ساخت با یگدیگر کاملن تفاوت می کند و حتا هنرپیشه هایی که در نسخه اول فیلم، مانند آنتونی کوئین و یا ایرنه پاپاس بازی می کنند در نسخه دوم و عربی اون حضور ندارند.از بچه گی یادم میاد هر عید قربان و یا مبعث این فیلم رو می دیدم. اون هم با دوبله شاهکارش و مخصوصن صدای دل نشین فریدون فرهندوز که همیشه در گوشم می پیچید و حتا برای دفعه ان ام هم منو آخرش به گریه می انداخت.

به هر حال کاری با نسخه عربی و غیر عربی این فیلم ندارم اما فکر می کنم امروز  بین رسالت محمد با مدعیان آن که به نامش سر می برند و یا این که به بهانه پیاده کردنش نوع وطنی آن را تزریق می کنند، چقدر فاصله است. راستی این روزها دشمنان اسلام به نظر می رسد خیلی هم در بین سپاه امپریالست پرسه نمی زنند. بعضی از خودی ها امپریالیست ترند.

من باز هم بر می گردم…  

در امارات، سرمایه خودتان هستید

در کشور امارات متحده شما اگر شناسنامه تان را به شوخی نمی گرفیتد و چهل – پنجاه سال پیش ماموری که در خانه تان می آمد را هم جدی می گرفیتد در واقع آینده خود و هفتاد نسل بعد از خودتان را تضمین می کردید.

در این کشور بادیه نشین امروز سرمایه بزرگ و بی انتها اماراتی بودن است. یک اماراتی کافیست کفیل کسی باشد که می خواهد اینجا کار کند و یا تجارت و یا اقامت و هر مرگ دیگری. سهم شراکت و کفالتش راست هر ماه می آید در خانه اش و حضرت کفیل هم می رود پورشه می خرد و در جاده و خیابان گاز می دهد و زندگانی می کند.

 خیلی ها حسرت اماراتی بودن را می کشند. پنجاه سال پیش صحنه های دیدنی در جریان بوده است. البته بعد یادم باشه داستان «بدون» ها را هم برایتان تعریف کنم.