BBC دمت گرم!

خبر این بود، هادی قابل آزاد شد. من این خبرو از وب سایت بی بی سی نقل می کنم. بخوانید:

13:08 گرينويچ – دوشنبه 29 اکتبر 2007 – 07 آبان 1386

هادی قابل آزاد شد

هادی قابل، عضو روحانی شورای مرکزی جبهه مشارکت، مهمترین تشکل سیاسی اصلاح طلب ایران که 21 شهریور ماه بازداشت شده بود از زندان آزاد شد.

آقای قابل روز دوشنبه هفتم مهر با وثیقه 50 میلیون تومانی و بعد از 56 روز بازداشت، از زندان آزاد شد.

 

من هرچه حساب کردم دیدم می شود 48 روز و نفهمیدم بقیه 8 روز تا 56 روز از کجا آمده است. البته از : روز دوشنبه هفتم مهرماه ! می گذرم که این عذر بدتر از گناه است!