شما صدای پای رنج را نمی شنوید؟

این روزها که تا می فهمند ایرانی هستم. اولین سوالشان این است: یعنی آقای احمدی نژاد نمی داند که غرب برای جنگیدن آماده شده؟ هر روز خبری تازه از ایران می آید. صبح ها در مترو پر از این روزنامه ها است و هر کدام یک مطلب در مورد ایران دارند. هر روز به نگرانی های من افزوده می شود. هیچ صدای پای رنج را می شنوید؟ یادم از روزهای تاریک و خاکستری جنگ می آید. مادران بی فرزند. همسران بی شوهر خواهران بی برادر. یعنی کسی نمی ترسد که این روزها دوباره تکرارشود؟

امروز روزنامه ها نوشتند: تقاضای بودجه فوری عملیات نظامی پنتاگون از سنا/ تحریم بانک های ایرانی ملی، ملت و صادرات/ تحریم وزارت دفاع ایران و سپاه و من باز در ساعت 12:30 در ایستگاه کنزینگتون بر روی لاین مرکزی مترو احساس کردم دارم بالا می آورم.

خدایا نمی خواهم هزینه سنگینی  که دوستان من دادند را، فرزندان ما بدهند. یکی صدای بد طبل گوش خراش را بشنود.