خرم آن نغمه…

هیچوقت از یادم نمیره و همیشه تازه است. گوش کنید:

مرا ببوس…

Advertisements