مک دونالد عیدت مبارک

154156711.jpg  

اگرچه راستش من این عکس رو دیر دیدم. ولی معتقدم دیر رسیدن بهتر از نرسیدنه.

ظاهرن این تبلیغ رستوران های زنجیره ای مک دونالد آمریکایی، ای مرگ بر آمریکا! برای عید فطر بوده.

دانشگاه کلمبیا، لاریجانی و یک رئیس جمهوری به نام احمدی نژاد

حضور این بار نیویورکی آقای رئیس جمهوری کاملن پیشاپیش منادی یک جریان تازه خبری بود. نه از نوع خبرهایی که ما این روزها همه مان منتظر شنیدن یا بهتر بگویم امیدوار به شنیدنش هستیم، بلکه از نوع آن خبرهایی که بیشتر شکل خبرهای نمی دانم حالا اسمش را چه می شود گذاشت. از ابتدای رفتن و این نکته که او می رود تا همه چیز را روشن کند برای من یک بارقه بود. امید به این که شاید او نیز احساس می کند بنا نیست به هر قیمتی آنچه که می گوید درست است. اما این بارقه امید از اولین خبرهای نیویورکی به «گل» نشست. مهمترین موضوعی که رئیس جمهوری ئنبال می کرد در نیویورک این بود: بازدید از محل برج های تجارت جهانی. آیا این نکته مهمترین موضوعی بود که کسانی مثل من ترس خورده بحران های پیش روی بودند می توانستند از رئیس عالی کشورشان داشته باشند؟

اما این پایان ماجرا است؟

اینک علی لاریجانی که به نوعی از یک طیف نزدیک به احمدی نژاد هم بود حذف می شود. با این احتساب خود محوری شخصیتی رئیس باز هم بروز خواهد کرد. منتظر باشید، این ختم قائله نیست. این شروع قائله است.

 به هر حال سپاه می تواند در یک دقیقه یازده هزار موشک به هدف های از پیش تعیین شده شلیک کند.