اگه برنده می شدم چی می شد…

امشب زمان اعلام لاتاری به نام «جک پوت» بود. من اگر برنده می شدم هجده میلیون یورو گیرم می آمد. اعلام کرد و من هم برنده نشدم اما فکر می کردم همیشه یک لحظه است که زندگی آدم زیر رو میشه. فکر کنم اگر من برنده می شدم الان میلیاردر بودم.