مدال رو بچسب

محمود احمدی نژاد، رییس‌جمهور ای ایران روز دوشنبه در سخنرانی خود در دانشگاه تهران که با اعتراض جمعی از دانشجویان همراه شد، آنچه را که در دانشگاه کلمبیا برای وی اتفاق افتاد، ناشی از «برنامه ریزی» قبلی دانست. در این مراسم آیت الله عمید زنجانی رییس دانشگاه تهران نیز به پاس سخنرانی رییس جمهوری ایران در دانشگاه کلمبیا به وی مدال داذ.

مدال شجاعت به نظر من حق مسلم ماست.