به خدا که اگر خودتان هم بدانید چه می کنید با این مردم

روز پنجم مهرماه خبری چند سطری در روزنامه قدس چاپ شد. تیتر این بود: صدور حکم برای زنی شیطان صفت. در این خبر کوتاه صحبت از یک «زن شیطان صفت»  بود که به دلیل سوء استفاده و ت ج  اوز از مردی  به دادگاه شکایت کرده بود. اما ادامه این خبر جالب تر است. این زن شاکی به دلیل این که متشاکی توانست ثابت کند که با میل خودش دوست داشته که رابطه با این مرد داشته باشد به «سنگسار» محکوم شد. البته در این حکم مجازات لازم برای مرد هم در نظر گرفته شد و او به یکصد ضربه شلاق محکوم شده است.

شاید این ماجرا در ادامه داستان حکم سنگساری که در تاکستان علی رغم دستور صریح رئیس قوه قضاییه دال بر توقف اجرا حدود و رجم صادر شده ذهن را به سمت دیگری سوق می دهد. شنیده یودم که قاضی پرونده تاکستان از مسوولانی در قوه بوده است که با تنزل درجه در دستگاه مواجه بوده. اگر فرض کنیم شنیده های من در مورد قاضی این پرونده هم صحیح باشد شعبه صادر کننده رای برای این زن مشهدی هم آقای شمس گیلانی بوده است. کسی که در گذشته در سمت معاون امور اجتماعی و مبارزه با مفاسد اجتماعی یکی از مقتدر ترین افراد این مکانیزم در سطح دادگستری خراسان و همچنین با توجه به سایر فعالیت ها در سطح استان به حساب می آمد. این قاضی که در سال گذشته نیز حکمی در خصوص اجرای حد داشت این بار حکم سنگسار را برای یک شهروند دیگر صادر کرده است. به نظر من موضوع قابل بحث با توجه به تناقض بین نظر رئیس قوه و برخی قضات صادر کننده این گونه احکام در این است که آیا منظوری در پشت صدور این قبیل احکام وجود دارد؟

این روزنامه ظاهرن اطلاعات را از خود قاضی پرونده بدست آورده. در جایی که مرسوم است بدون هماهنگی روابط عمومی دادگستری خبری منتشر نشود و تا روزی که خبر منتشر شده است حتا روابط عمومی این دادگستری از موضوع اظهار بی اطلاعی کرده. البته پیش از این هم در یک رقابت قدیمی هر از گاهی این روزنامه در برابر همتای خود روزنامه خراسان از این جور اخبار دست اول رابطه ای درج کرده  اما در این مورد به نظر می آید کمی تند رفته است.

من امیدوارم فقط دوستان واقعن بدانند چه می کنند و در این جدال، سنگ های رها شده به سر چه کسی خواهد خورد. به هر حال حکم صد ضربه شلاق برای این مرد که با نشان دادن فیلم های یواشکی که در حین سکس با این خانم که مادر سه فرزند است، به نظر کافی می آید و حتا با آن توانسته است ثابت کند که زن شاکی خود لایق سنگسار است.

 به نظر من دلیل تشکیل کمپین یک میلیون امضا در جایی است که به آن تاکنون پرداخته نشده است. اینجا و اینجا و اینجا را ببینید.