دو راهی ما…

eb7sp1.jpg

دوست خوب هکر من، نه تنها هک هم نکرد بلکه با نکته سنجی عکسی رو هم فرستاد. این ظاهرن فقط یک تابلو وسط تهرونه. خوب به من و این رفیق هکرمون چه مربوطه؟  برید یقه ریس اداره راهنمایی تهران بزرگ رو بگیرد و جر بدید تا زیر خشتکش! که دیگه بین بعضی چیزای موهوم ما تفرقه ایجاد نکنه.