از هک کردن من ترا چه سودی

شک ندارم که این کار رو می تونی بکنی. تو می تونی وب لاگ منو هک کنی اما به من بگو واقعن ترا چه سودی؟

دوست عزیزی برای من نوشته که می تونه وبلاگ منو هک کنه و نظر منو در این مورد پرسیده. خوب من فکر می کنم هک شدن وبلاگ من دستکم به نفع من یکی نیست. چون دیگه همین راهی رو که بلدم تا گاهی با اونهایی  که دوست دارم حرف بزنم رو از دست می دم. اگرچه که روز مرگی ها هم دست کمی از این موضوع ندارند. من از این دوست می خوام خواهش کنم این کار رو نکنه.