به من چه اس ام اس نشانه

موبایلمو یک لحظه روشن کردم این آمد. منم گداشتمش رو وبلاگ لابد قبل از من چند میلیون خوندنش چون این رسانه موبایلی چه می کننننه به قول فردوسی پور!

هر وقت بنزين ماشينت تموم شد در باک رو باز کن ب..ش توش، کي به کيه، شايد راه افتاد، ديگه از چرخ مملکت که سنگين تر نيست که ر…ن توش و هنوز داره راه مي ره…

چشم !

دوستان یه مهلت کوچولو داده اند که دیگه تکرار نشه و منم مثل بچه های خوب خاطرات سفرمو بزارم رو سایت. چشم! می زارم زود. همیشه بهار چطوره؟ نداشتیمش رو آنتن. فردین؟ نگو بابا بی خیال…