هادی قابل هم دستگیر شد

8c136c60c151833d0542cd1212412e02.jpg

هادی قابل عضو شورای مركزی جبهه مشاركت ايران اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) با مراجعه ماموران به منزل شخصی وی و پس از تفتيش و اخذ وسايل شخصي وی توسط دادسرای ويژه روحانيت بازداشت شده است. اینم از این !

وقتی با برادرش صحبت می کردم می گفت: این تو خانواده ما عادی شده، بی خبر. یک باره!