به بهانه هادی قابل مروری بر نامه احمد قابل

به بهانه این دستگیری،  داشتم مروری بر نوشته ها می کردم چشمم به نوشته احمد قابل افتاد که نمی دانم چرا…

متن نامه احمد قابل را از اینجا بخوانید

هادی قابل هم دستگیر شد

8c136c60c151833d0542cd1212412e02.jpg

هادی قابل عضو شورای مركزی جبهه مشاركت ايران اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) با مراجعه ماموران به منزل شخصی وی و پس از تفتيش و اخذ وسايل شخصي وی توسط دادسرای ويژه روحانيت بازداشت شده است. اینم از این !

وقتی با برادرش صحبت می کردم می گفت: این تو خانواده ما عادی شده، بی خبر. یک باره!