در ادامه داستان شیرین بدحجابی

4zlzwhc.jpg

این عکس به نقل از وبلاگ گوراب است. اون نوشته که این عکس در چله تابستان و در بزرگراه صدر گرفته شد و حتمن هم بی روسری بودن این خانم از گرما نیست. اما من معتقدم این بی روسری شدن فقط به دلیل «باد» بوده و هیچ نباید در اعتقاد قلبی به شعائر در این هم شهری شک کرد.