همه بچه ها به خانواده احتیاج دارند

showletter.jpg

هیچ حرفی برای گفتن ندارم. بعضی درد ها هیچوقت از خاطر آدم نمیره…

Advertisements

در ادامه داستان شیرین بدحجابی

4zlzwhc.jpg

این عکس به نقل از وبلاگ گوراب است. اون نوشته که این عکس در چله تابستان و در بزرگراه صدر گرفته شد و حتمن هم بی روسری بودن این خانم از گرما نیست. اما من معتقدم این بی روسری شدن فقط به دلیل «باد» بوده و هیچ نباید در اعتقاد قلبی به شعائر در این هم شهری شک کرد.