روزم مبارک!

امروز سالگرد کشته شدن یکی از دوستان منه. سال هفتاد و شش در سرمای «گدا کش» مزار شریف زیر یک سقف می خوابیدیم و شبها به اخباری که فقط در مورد خوردن و راه رفتن و کار دیگر «عبدالرشید دوستم» رهبر جبهه شمال افغانستان بود می خندیدیم و من باور نمی کردم «محمود صارمی» چند ماه دیگر به ضرب گلوله کشته خواهد شد.

به هر حال روزم مبارک !