حالا مهریه مو نمی دی…

dsc00074.jpg

تازه گی ها روی در و دیوار خیابون ها، یه آگهی هایی می بینم که بزرگ نوشته: وصول مهریه … و بعد مشخصات خواهان و خوانده و از این جور کارا. می گن اینم خودش یه جور لگد زدن به مرده است نه؟

با خودم فکر می کردم روزی که اون خانم و با اون آقا کیف دنیا رو می کردن و از زبونشون«عزیزم» نمی افتاده، به این روز فکر می کردن. اصلن باور شون می شده تو اون لحظات عاشقانه یک روزی برای استرداد مهریه شون نامه استرداد رو دم مدرسه ای که شوهرشون معلمش بوده و یا در خونه ای که یه عمر همسایه ها می دیدنشون بچسبونه و بگه: مالمو پس بنده مردک!

خدا شانس بده ما وصل شیم

نمی دونم چرا کار وصل شدن ما به انترنت هم شده مثل صحرای سینا(چه ربطی داره آخه!) هر وقت می خواد می تونم برم رو وبلاگم. هر وقت هم نمی خواد هرچی جون می کنم خبری نیست که نیست. بعد میگن چرا استعداد ها دارن هرز می رن خوب همینه دیگه ببیم جان.