سازمان مدیریت و برنامه ریزی و حق پایمال شده

امروز صبح داشتم میرفتم بیرون، پسر آمد جلوی راه که منو هم با خودت تا یه مسیری ببر. پرسیدم کجا می خوای بری؟ گفت که قصد داره بره تا مدرسه راهنمایی که قبلن توش درس می خونده. پرسیدم چرا؟ گفت می خواد بره و برای نمره ای که اون سالی که امتحان نهایی از تعلیمات اجتماعی داشته و بهش ندادن و باعث شده نوزه بگیره، اعتراض کنه!ظاهرن در امتحان نهایی سال سوم در درس تعلیمات اجتماعی یکی از سوالات این بوده: وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی در کشور جمهوری اسلامی ایران چیست؟ و این بنده خدا هم نوشته : هیچ وظیفه ای ندارد… و خوب نوزده شده بوده.امروز که روزنامه را نگاه می کرده دیده نوشته که سازمان مدیریت و برنامه ریزی که شصت سالی از عمرش می گذشته، به دلیل نداشتن وظیفه در دولت نهم منحل شده… اینه که لازمه بره و برای این کشف مهم اش اعتراض کنه؛ که نه تنها باید نمره ای کم نمی شد بلکه باید 21 هم می شد!