آقا جان مادرتون از ما یکی بکشید بیرون

وقتی گفتند یک فیلم دیگر بعد از فیلم قبلی که این روحانی اصلاح طلب در حال دست دادن با دختران داشته رو یو تیوب پخش شده که نشون می ده«صمیمانه» کنار یک خبرنگار زن نشسته و صحبت می کنه. این سید اولاد پیفمبر در یک مصاحبه گفت: آقایون ما اعطای کسوت سیاسی رو به لقایش بخشیده ایم بی خود برای سوژه سازی وقت نذارید. منظورش به قول لات ها این بود: آقا! جون مادرتون از ما یکی بکشید بیرون…

من که فکر می کنم عمرن…

دو روز بعد، میدان انقلاب: سی دی علی دایی، لیلون و زهره   بدو بدو حراج کردم سی دی خاتمی …